Ilmoita haittavaikutuksesta

Älä epäröi käyttää tätä lomaketta, jos haluat kertoa ilmenneestä haittavaikutuksesta Actelionille.

Haittavaikutuksella tarkoitetaan mitä tahansa ei-toivottua vaikutusta, joka ilmenee lääkettä käyttävällä potilaalla tai kliinisen tutkimuksen tutkittavalla. Ei-toivotulla vaikutuksella ei välttämättä ole syy-yhteyttä kyseiseen hoitoon. Ei-toivottuja vaikutuksia voivat olla mm. seuraavat:

 • Riittämätön teho
 • Epäily valmisteen välityksellä tapahtuneesta tartunnasta
 • Yliannostus, virheellinen käyttö tai lääkitysvirhe
 • Raskaus/imetys valmisteen käytön aikana (riippumatta siitä, liittyykö tähän haittatapahtumaa)
 • Lääkkeiden yhteisvaikutukset

LOMAKE POTILAILLE

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
 
Actelion käsittelee henkilötietoja kaikkien kansainvälisesti tunnustettujen tietosuojastandardien mukaisesti. Actelion takaa, että henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tiukkoja turvallisuus- ja luottamuksellisuusstandardeja.

  Ilmoittajan tiedot
  Potilaan tiedot (henkilö, jolla haittatapahtuma ilmeni)
  Lääkevalmisteen tiedot
  Haittatapahtuman tiedot
  Muut kysymykset
  Varmistus

  Actelion käsittelee henkilötietoja kaikkien kansainvälisesti tunnustettujen tietosuojastandardien mukaisesti. Actelion takaa, että henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tiukkoja turvallisuus- ja luottamuksellisuusstandardeja.