Niemann–Pickin tauti, tyyppi C (NP-C), on harvinainen, geneettinen lysosomaalinen kertymäsairaus, joka aiheuttaa vakavia, eteneviä neurologisia oireita. Tauti on henkeäuhkaava, ja sitä esiintyy kaikissa ikäryhmissä sylilapsista aikuisiin. NP-C-taudin ominaispiirteenä on lipidien, etenkin esteröitymättömän kolesterolin ja glykosfingolipidien, kertyminen soluihin eri kudoksissa, mm. aivoissa, maksassa ja pernassa. Lipidien kertyminen johtaa solujen vaurioihin ja toimintahäiriöihin. NP-C voi aiheuttaa mm. maksa-, perna-, keuhko- tai aivo-oireita, ja oireet riippuvat taudin alkamisiästä. Oirekuvaltaan sairaus on hyvin vaihteleva ja oireet tulevat useimmiten esille lapsuuden keski- tai myöhäisvaiheessa. Etenkin lastenlääkärit, neurologit ja psykiatrit saattavat kohdata NP-C –potilaita.

NP-C on hyvin harvinainen ja sen oirekuva hyvin heterogeeninen, joten on yleistä, että tauti diagnosoidaan väärin tai jää kokonaan toteamatta. NP-C-taudin esiintyvyys saattaa siis olla aliarvioitu. NP-C-taudin toteaminen on monimutkaista ja edellyttää laajoja biokemiallisia testejä, joita tehdään vain joissakin erikoislaboratorioissa. Yleisiä arviointi- ja hoitosuosituksia ei toistaiseksi ole. NP-C-tautiin ei ole olemassa parantavaa hoitomuotoa.

Suomessa ei ole olemassa erityistä NP-C-potilasjärjestöä, mutta potilaat ja heidän omaisensa ovatkin tervetulleita jäseniksi neurologisista vammoista kärsivien potilasjärjestöihin. Pohjoismaiset potilaat ja heidän omaisensa voivat myös liittyä jäseniksi Iso-Britanniassa toimivaan The Niemann-Pick Disease Group (NPDG) -järjestöön.