Ihmiset ovat tärkein voimavaramme, ja heidän kykyjensä kokonaisvaltainen hyödyntäminen on menestyksemme avaintekijä. Haluamme työntekijöidemme olevan ylpeitä työstään ja työnantajastaan. Työntekijöitämme motivoivat osaava johtaminen, yksilölliset kehittymismahdollisuudet sekä tulospalkkiot.

Yrityksen menestykselle on välttämätöntä, että kaikki kollegamme ymmärtävät strategiamme, arvomme ja menestyksemme avaintekijät. Niihin liittyvissä koulutuksissa yritämme sen vuoksi tukea työntekijöiden osaamista ottamalla huomioon erilaiset oppimistyylit.

Olemme jo pitkään omistautuneet keskinäisen kunnioituksen, oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiselle. Actelion ei suvaitse minkäänlaista syrjintää rodun, uskonnon, kansallisuuden, vammaisuuden tai minkään muun henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Uskomme, että on elintärkeää luoda monimuotoinen ja syrjimätön työpaikka, sillä siten voimme saada joukkoomme lahjakkaimmat ihmiset eri kulttuureista ja taustoista. Meillä on työntekijöitä yli 54 maasta ja miehiä ja naisia on lähes yhtä paljon: miehiä 49,7 % ja naisia 50,3 %. Uskomme myös, että erilaiset ajattelutavat täydentävät asiantuntijuutta tuomalla siihen uusia näkökulmia, mikä ohjaa meitä jatkossakin menestykseen.

Pyrimme myös jatkuvasti edistämään työntekijöidemme terveyttä ja hyvinvointia.

Huhtikuussa 2014 Silicon Valley Business Journal ja San Francisco Business Times nimesivät Actelionin yhdeksi parhaista työpaikoista San Franciscon lahden ympäristössä. Lokakuussa 2014 Actelion sijoittui tiedealan parhaita työnantajia kartoittavassa kyselyssä (Science Top Employer Survey) 20 parhaan yrityksen joukkoon.

TYÖNTEKIJÖDEN OIKEUDET

Actelion kunnioittaa kaikkien työntekijöidensä oikeutta liittyä valitsemaansa lailliseen ammattiliittoon, ja se noudattaa kaikkia työtekijöiden oikeuksia koskevia lakeja. Pyrimme ylläpitämään avointa keskusteluyhteyttä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa.

IHMISOIKEUDET

Actelion noudattaa täysin kaikkia työvoimaa, työllistämistä ja työsuhdetta koskevia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä kaikissa niissä maissa, joissa sillä on toimintaa.

Liiketoimintamme luonteen vuoksi emme katso olevan olemassa vaaraa, että toimintamme rikkoisi esimerkiksi lapsityövoimaa tai pakkotyötä koskevia ihmisoikeuksia tai alkuperäiskansojen oikeuksia. Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme työntekijöiden järjestäytymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin.